Home » Å begripe teksten: Om grep og begrep i tekstanalyse by Mary Brekke
Å begripe teksten: Om grep og begrep i tekstanalyse Mary Brekke

Å begripe teksten: Om grep og begrep i tekstanalyse

Mary Brekke

Published 2006
ISBN : 9788276346756
Paperback
250 pages
Enter the sum

 About the Book 

Å begripe teksten. Om grep og begrep i tekstanalyse gir en begrepmessig og metodisk innføring i den delen av forskningsprosessen som omhandler analyse og fortolkning av et tekstmateriale. Dette tekstmaterialet kan for eksempel være resultatet avMoreÅ begripe teksten. Om grep og begrep i tekstanalyse gir en begrepmessig og metodisk innføring i den delen av forskningsprosessen som omhandler analyse og fortolkning av et tekstmateriale. Dette tekstmaterialet kan for eksempel være resultatet av kvalitative forskningsmetoder, litterære framstillinger, nåtidige eller historiske dokumenter av ulike slag, eller breiere definert som for eksempel ulike typer av visualiserte modeller, bilder og filmatiseringer.Som tittelen tilsier handler boka om hvordan vi som forskere kan få en tekst til å avgi den informasjonen som i neste omgang skal gi svar på våre forskningsspørsmål. Boka er en antologi, og forfatterne er aktive forskere innenfor ulike fagområder og med erfaringer fra ulike forskningstradisjoner.Målgruppa er først og fremst mastergrads- og doktorgradsstudenter, men stoffet vil også være fruktbar lesning for ferdige forskere som ønsker nye innfallsvinkler i arbeidet med sine forskningsprosjekter.